EUROPEA ROMANIA  -  Asociația școlilor din România cu profilul resurse naturale și protecția mediului
                                                                               
 
Repartiția școlilor de resurse naturale pe județe
(sursa: SEI portal edu.ro, corelat cu cifrele comunicate de către școli la ER; prelucrare date: EUROPEA ROMANIA - varianta 2)
 AB - 07
AG - 14
AR - 07
BC - 10
BH - 07
BN - 07
BR - 07BT - 11
BV - 09
BZ - 09
CJ - 08
CL - 07
CS - 06
CT - 16CV - 06
DB - 10
DJ - 13
GR - 04
GJ - 09
GL - 09
HD - 03HR - 09
IF - 04
 IL - 11
IS - 20
MH - 05
MM - 05
MS - 09NT - 09
OT - 12
PH - 14
SB - 05
SJ - 03
SM - 07
SV - 10TL - 04
TM - 05
TR - 06
VL - 07
VN - 07
VS - 10
B - 09
 
24 ianuarie 2022