EUROPEA ROMANIA  -  Asociația școlilor din România cu profilul resurse naturale și protecția mediului
                                                                               
 

Raportul anului 2011


În cursul anului 2011 au fost organizate două adunări generale de către EUROPEA INTERNATIONAL, anume, una la Kaszó, în Ungaria, între 3–7 mai și alta la Pultusk, în Polonia, între 20–24 septembrie, unde țara noastră a fost reprezentată de către președintele Asociației EUROPEA ROMANIA. Obiectivele întâlnirilor au fost aduse la cunoștință membrilor asociați și se găsesc în meniul Știri și evenimente din acest site.

În luna februarie a fost propus, în cadrul Programului Leonardo da Vinci, un proiect cu titlul Creșterea calității pregătirii în sectorul verde - cod LLP-LdV/VETPRO/2011/RO/323, ce a obținut 80,5 puncte și care a primit o finanțare de la Agenția Națională în valoare de 25.115 euro, pentru 20 de mobilități a profesorilor de specialitate din școlile agricole și silvice în instituții de primire din Marea Britanie, Spania, Cehia și Austria.

Încă din primăvară EUROPEA ROMÂNIA a lansat în rețeaua națională datele și regulamentele concursurilor internaționale pentru viticultură, mecanică agricolă, arhitectura peisajelor și silvicultură, la care au participat Colegiul Agricol "Gheorghe Ionescu- Sisești” Valea Călugărească, Grupul Școlar ”Apor Peter” Târgu Secuiesc, respectiv Grupul Școlar Silvic Năsăud.

Urmare a legăturilor cu FRANCE EUROPEA, profesorii Marc Cianni și Hubert Vignal de la Lycée Forestier St Amans și Lycée Forestier Saugues au fost primiți de către Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, Grupul Școlar Silvic Năsăud, Colegiul Silvic Gurghiu și Grupul Școlar Agricol Focșani pentru a găsi posibilități de stagii și parteneriate.

Bilanțul financiar pentru anul 2011 este următorul:

·   report buget 2010: 1979,49 RON

·   intrări de fonduri 2011: 6299, 23 RON   

·   cheltuieli 2011: 2160,39 RON, din care 1712 RON reprezintă cotizația anuală la EUROPEA INTERNATIONAL 

·   sold existent la sfârșitul anului 2011: 6118,33 RON

Amănunte legate de aceste aspecte găsiți în submeniul Buget 2011 din prezentul site.
 

Școlile membre care au redirecționat 2 % din impozitul pe venit la asociația noastră sunt următoarele: Grupul Școlar „Petru Rareș” din Botoșani - 1928,64 RON, Colegiul Agricol "Sandu Aldea” Călărași + APIA Călărași - 1647,49 RON, Colegiul Silvic Gurghiu - 902,49 RON, Grupul Agromontan „Romeo Constantinescu” de la Vălenii de Munte - 695,49 RON, Grupul Școlar Agricol Beclean - 433,49 RON, Grupul Școlar Silvic Năsăud - 170,49 RON, APIA Lehliu Gară - 52,49 RON și Trezoreria statului - 13,49 RON, fapt pentru care le mulțumim. De asemenea, au plătit cotizație Grupul Școlar Agricol Costești - 250 RON și Ocolul Silvic Valea Șieului - 200 RON.

Site-ul www.europea-romania.eu a lansat noua interfață a asociației, conexă la EUROPEA INTERNATIONAL.

Nu a fost organizată adunarea generală la nivel național pentru 2011, așa că nici cotizația nu a fost achitată de către toți membrii, conform statutului.

  EUROPEA ROMANIA

 
3 ianuarie 2012
Text actualizat:
5 martie 2012
 
10 noiembrie 2023