EUROPEA ROMANIA  -  Asociația școlilor din România cu profilul resurse naturale și protecția mediului
                                                                               
 

 
Plecarea pe traseu
 

 
Volumul arboretului 1Volumul arboretului 2Identificarea speciilor de arbori după lujeri, fructe și frunze

 
Identificarea speciilor de arbori după scoarță și lemn 1Identificarea speciilor de arbori după scoarță și lemn 2Identificarea bolilor și dăunătorilor arborilorDeterminarea volumului arborelui pe piciorDeterminarea pantei terenului
 
10 noiembrie 2023