EUROPEA ROMANIA  -  Asociația școlilor din România cu profilul resurse naturale și protecția mediului
                                                                               
 

 
Zona traseului forestier pe Vl. Strâmba, la Romuli
 


Repartizarea comisiei pe traseu 1Repartizarea comisiei pe traseu 2Arborada
 


"... ca pădurea într-un sâmbure de ghindă"Start 1Start 2Start 3Identificarea speciilor de arbori 1Identificarea speciilor de arbori 2Identificarea speciilor de arbori 3Identificarea speciilor de arbori 4Identificarea speciilor de arbori 5Identificarea speciilor de arbori 6Identificarea speciilor de arbori 7Identificarea speciilor de arbori 8
Identificarea speciilor de arbori 9Identificarea speciilor de arbori 10Identificarea speciilor de arbori 11Identificarea speciilor de arbori 12Identificarea speciilor de arbori 13Identificarea speciilor de arbori 14Identificarea speciilor de arbori 15Identificarea speciilor de arbori 16Determinarea numărului de arbori la ha 1


 
Determinarea numărului de arbori la ha 2Determinarea numărului de arbori la ha 3Determinarea numărului de arbori la ha 4Determinarea numărului de arbori la ha 5Cubarea bușteanului 1Cubarea bușteanului 2Cubarea bușteanului 3Cubarea bușteanului 4Cubarea bușteanului 5


 
Recunoașterea speciilor de vânat 1


 
Recunoașterea speciilor de vânat 2Recunoașterea speciilor de vânat 3Recunoașterea speciilor de dăunători și boli ale arborilor 1Determinarea suprafeței de bază 1


Determinarea suprafeței de bază 2Determinarea suprafeței de bază 3Determinarea înălțimii arborelui 1Determinarea înălțimii arborelui 2
 


Determinarea înălțimii arborelui 3Determinarea înălțimii arborelui 4Determinarea volumului arborelui pe picior 1Determinarea volumului arborelui pe picior 2Determinarea volumului arborelui pe picior 3Determinarea volumului arborelui pe picior 4Determinarea diametrului mediu 1Determinarea diametrului mediu 2
 


Determinarea pantei terenului 1
 


Determinarea pantei terenului 2Determinarea pantei terenului 3


 
Determinarea volumului arboretului 2Determinarea volumului arboretului 3Determinarea vârstei arborelui 1Determinarea vârstei arborelui 2Determinarea suprafeței terenului 1
 


Determinarea suprafeței terenului 2Determinarea suprafeței terenului 3Determinarea suprafeței terenului 4Determinarea suprafeței terenului 5
 


Acordarea primului ajutor 1Acordarea primului ajutor 2Subproba de aventură


 
Organizatorii 1Organizatorii 2Pădurence năsăudene 1Pădurence năsăudene 2
 
1 aprilie 2024