EUROPEA ROMANIA  -  Asociația școlilor din România cu profilul resurse naturale și protecția mediului
                                                                               
 

Faceți clic pe textul interactiv pentru a vedea coperta cărților!

***

Peter Wohlleben - Viața secretă a copacilor - Cum comunică, ce simt. Descoperirea unei lumi ascunse (titlul original: Das geheime Leben der Bäume: Was sie fühlen, wie sie kommunizieren. Die Entdeckung einer verborgenen Welt). Este o carte apărută la Editura Publica, Co-Lecția de Știință, București, 2017, în traducerea lui Dana Gheorghe. Are 269 de pagini și următorul Cuprins (faceți clic pe cuvântul activ)

***

Peter Wohlleben - Pădurea - Instrucțiuni de folosire (titlul original: Gebrauchsanweisung für den Wald). Este o carte apărută la Editura Publica, București, anul 2018, în traducerea lui Paul Slayer Grigoriu. Are 256 pagini și următorul Cuprins (faceți clic pe cuvântul activ)

***

Claus Mattheck - Stupsi explică arborele - Un arici predă limbajul corpului arborilor. Este o carte apărută la Editura Aldus din Brașov, în anul 2016. Are 120 de pagini și textul original al acestei lucrări a fost tradus de domnii Johann Femming, Adrian Dănescu și Valeriu-Norocel Nicolescu. Aici puteți găsi Cuprinsul cărții. Precizăm faptul că autorul s-a născut la Dresda și a absolvit Facultatea de fizică teoretică la Universitatea din Karlsruhe iar astăzi este conducătorul Departamentului de biomecanică la Institutul pentru Cercetarea Materialelor II din acest oraș.

***

Profesorii Virginia Evans, Jenny Dooley și Naomi Styles au publicat la Express Publishing, 2015, la Secția Carreer Paths Natural Resources I, manualul Forestry. Conținutul manualului se poate vedea aici, dând clic pe cuvântul Cuprins. Manualul poate fi comandat de pe Internet la prețul de 62 Lei și se descarcă de la adressa www.careerpaths-esp.com pentru aplicațiile video și audierea textului. Codul de acces apare sub copertă, putând fi folosit de 3 utilizatori, timp de 3 ani.

***

În anul 2017, școala austriacă de silvicultură a scos la Cadmos Verlag din München a 17-a ediție a manualului Waldwirtschaft heute – Silvicultura astăzi, având următorul conținut: 

Pădurile în Austria, Importanța pădurilor, Stațiuni forestiere, Specii de arbori, Regenerarea pădurilor, Îngrijirea arboretelor, Protecția pădurilor, Munca la pădure, protecția și igiena muncii, Funiculare, Depozite de bușteni, Stive de bușteni, Cubarea arborilor doborâți, reguli de măsurare și comercializare a lemnului, Întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, Lemnul de foc, Codul silvic, Organizații profesionale, Gospodărirea pădurilor, Dicționar forestier, Glosar forestier german-englez, Recunoașterea lemnului.

Manualul este scris de profesorii Harald Gilge de la LFS Hohenlehen, Herbert Grulich de la LFS Edelhof, Günther Pfeiffer de la SVS Bauern, Johann Sandler de la BBK Krems și Johann Spreitzhofer de la LFS Pyhra, având 192 de pagini în format A4, cu desene și poze color în principal, pe hârtie de foarte bună calitate. Pentru alte amănunte lansați site-ul http://www.avbuch.at

***

Locsmándi Csaba, Vasas Gizella - Ghidul culegătorului de ciuperci - Ciuperci comestibile și otrăvitoare, Editura CASA, Oradea, 2013, 192 p, 16 lei

***

Casian BalabașciucPoroșnețea, roman, Editura Cibela, Moldovița, 2016, 238 p., 20 lei > comandă la telefonul 0723457255 

***

Casian Balabașciuc - Doi pași prin rai, povestiri, Editura Cibela, Moldovița, 2014, 264 p., 20 lei

Cuprins: Cuvânt înainte, Pândarul, Ostia, Pe cărări de noapte, Ochiul, Două, Îndoiala, Moștenirea, Buciumașul, Uncheșul Ion, Neguri sub Stearpa, Aniversarea, La hotar, Să nu plângi miercuri, Doi pași în rai

***

Casian Balabașciuc - Sclipiri de rouă, poezii, Editura Cibela, Moldovița, 2014, 268 p., 15 lei

***

Gabriel Cheroiu - Vânătoare după vânătoare, Editura Junimea, Iași, 2016 > comandă la telefonul 0723713388

***

Aurel Gângă - Tetraonidele României - Monografie, Editura Silvică, 2014

***

Aurel Gângă - O istorie a vânătorii în tandem cu evoluția civilizațiilor, de la origini până în zilele noastre, Editura Silvică, 2014

***

Aurel Gângă - Lexicon cinegetic, Editura Silvică, 2014

***

Valentin Coman, chimist și vânător de ciuperci, lansează:

·       Ciupercile - enciclopedia culegătorului, Cluj-Napoca & Alutus SA, Miercurea Ciuc, 2015, 412 p., f. p.

Cuprins: Cuvânt înainte, Denumiri ciuperci în limba latină, Lege ciuperci și denumiri latino-populare, Comestibilitatea și toxicitatea ciupercilor, Valoare nutritivă - ciuperci, Ciuperci medicinale, Ciuperci comestibile, Ciuperci comestibile cu valoare alimentară scăzută, Ciuperci necomestibile, Ciuperci otrăvitoare, Noțiuni generale despre ciupercile mari, Dicționar micologic, Tipuri de spori, Importanța ciupercilor - valoare alimentară, valoare medicinală, toxicologie, Istoria intoxicațiilor cu ciuperci, Cultura trufelor, Cura de slăbire cu ciuperci, Bucate savuroase, Bibliografie

Apare în condiții grafice bune, cu fotografii clare, reprezentative, câte 2, 3, 4 sau chiar 5 pe specie, iar față de celelalte albume de ciuperci sinonimele reprezintă rare excepții. În plus enciclopedia conține numeroase greșeli supărătoare de editare și de punere în pagină a textului, dând în final impresie de amatorism.
Update 24.06.2016: Atenție, ciupercile servite de profesorul Valentin Coman sunt toxice, în sensul că textul pentru descrierea speciilor este copiat mot à mot, până la virgulă, după Ghidul Complet All - CIUPERCI, 1999, lucrare tradusă din limba italiană - Funghi - de Radu Gârdei. Cartea respectivă, pentru care toate drepturile de autor sunt rezervate Editurii ALL EDUCATIONAL, nu este menționată de domnul profesor în bibliografia micologică înșirată pe circa 3 pagini. La fel, imaginile au fost preluate, la prima vedere, din diverse site-uri, unele rusești, fără ca să fie menționată vreodată sursaBig Boletus, bigatus bolidis, magnus est scire edulis! 

***

Arcadie Ciubotaru, Marius Păun, primul, profesor asociat la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, publică

·       Structura arboretelor, Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov, 2014, 167 p., f. p.

Cuprins: Introducere, Dezvoltare, gospodărire, utilizare durabilă a resurselor forestiere, Fond forestier, pădure, arboret, Structura pădurilor și arboretelor, Indicatori ai structurii arboretelor, Estimatori ai structurii arboretelor, Descriptori ai structurii arboretelor

***

Vasile Răzvan Câmpu, șef de lucrări la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, tipărește 

·       Măsurarea lemnului stivuit, Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov, 2014, 223 p., f. p.

Cuprins: Prefață, Stadiul actual al cunoștințelor cu privire la măsurarea lemnului stivuit, Scopul și obiectivele cercetării, Locul cercetărilor, Metodologia de cercetare, Rezultatele obținute, Concluzii, Recomandări

***

Ion Sârbu, Nicolae Ștefan, Adrian Oprea, profesori la Facultatea de Biologie din Iași, propun

·       Plante vasculare din România - Determinator ilustrat de teren, Editura Victor B Victor, București, 2013, 1320 p, 180 lei

***

·       Tabele de cubaj pentru arbori, Tipografia Milyrom, Reghin, 2008, 137 p, 40 lei

Cuprins: Molid, Brad, Larice, Pin silvestru, Pin negru, Pin strob, Duglas verde, Fag, Gorun, Stejar, Stejar brumăriu, Stejar pufos, Stejar roșu, Gârniță, Cer, Carpen, Mesteacăn, Anin negru, Anin alb, Arțar, Paltin, Jugastru, Arțar tătăresc, Ulm, Frasin, Tei, Cireș păsăresc, Salcâm, Nuc negru, Scoruș de munte, Măr pădureț, Păr pădureț, Mălin, Vișin turcesc, Plop tremurător, Plop alb, Plopi euroamericani, Salcie căprească, Salcie albă, Salcie albă - sulinari

***

Ioan Iancu, Ionela Apetroaie, Aristița Leca, Simona Cucerzan, profesori din filiera tehnologică la profilul resurse naturale și protecția mediului, ne propun un manual de Silvicultură pentru clasa a IX-a, cuprinzând 5 module:

·       Silvicultură - Manual pentru clasa a IX-a, Editura CD PRESS, București, 2010, 136 p., 35 lei

Module: I - Specii lemnoase de interes forestier. II - Semințe și pepiniere forestiere. III - Pedologie și climatologie forestieră. IV - Produse nelemnoase ale pădurii. V - Fauna pădurilor și a apelor de munte.

***

Valeriu-Norocel Nicolescuprof. dr. M. Sc. ing. la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, tipărește volumul II al tratatului de Silvicultură, fiind în cea mai mare parte un elaborat nou. În prefața lucrării citim, printre altele, următoarele: «"Cărțile se scriu din cărți", iar în domeniul Silviculturii, ca știință și artă în același timp, literatura de profil se îmbogățește și se diversifică permanent printr-un proces început în urmă cu secole în Marea Britanie (Evelyn, 1664), Germania (von Carlowitz, 1713) sau Franța (Duhamel du Monceau, 1755-1767)... Lucrarea noastră, pregătită și finalizată pe parcursul a mai bine de 15 ani, nu ar fi fost posibilă fără ajutorul a numeroși colegi silvici din multe țări ale lumii, care ne-au pus la dispoziție lucrări diverse, precum și al unor prestigioase biblioteci forestiere, între care îmi permit să le enumer pe cele de la Oxford, Nancy, Zürich, Viena și Brașov...»

·       Silvicultură II. Silvotehnică, Editura Aldus, Brașov, 2014, 289 p., 38 lei

Cuprins: Regenerarea (instalarea, întemeierea) pădurii cultivate, Îngrijirea și conducerea arboretelor, Regime și tratamente, Bibliografie, Anexa 1. Mic dicționar de termeni silvici

Pentru comandă prin poștă:

Tel. 0268478823 
E-mail: aldusro@yahoo.com

***


Nicolae R. Dărămuș, ecolog, publicist, desenator și fotograf de natură, scenarist, fondatorul și editorul revistei Carpații azi, propune

·       Inocenții marii terori, Editura Alexandria Publishing House, Suceava, 2013, 316 p., 30 lei

***

Lars-Henrik Olsen, zoolog danez și totodată producător de programe radio și TV prezintă în traducerea românească a d-nei Ina Mintici:

·         Animale și urmele lor - Editura M.A.S.T., București, 2012, 276 p. 

Pentru comenzi prin poștă puteți scrie la e-mail: mast@xnet.ro, fax: 014101945 sau telefona la 014101945, 014101936, 0723536196

***

Constantin Svoboda zis Tibi, auctore bistrițean, enumeră în limba latină – situat așadar în tradiția vechilor botaniști năsăudeni, 977 de plante spontane și cultivate din județul Bistrița-Năsăud, adeseori cu numirea locațiilor. Partea a doua va continua cu alte 1500 de plante semnalate în județ, prin urmare un total de circa 2500 de specii și o muncă ce însumează nu mai puțin de 40 de ani. (cf. Florian Porcius care inventariază 1713 specii de plante pe teritoriul districtului năsăudean, până în 1885).   

·         Enumeratio plantarum vascularium sponte crescentium frequentius cultorum districti Bistriciensis–Nassodensis, Pars prima, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 230 p., f. p.

***

Ioan Iancu, doctor inginer, scoate a treia ediție din Îndrumarul pădurarului

·         Îndrumarul pădurarului – teoria și practica meseriei, Editgraph, Buzău, 2012, 650 p., 70 lei

Cele 20 de capitole din cuprinsul lucrării sunt următoarele: Generalități, Condiții fizico-geografice ale fondului forestier al României, Meteorologie și climatologie forestieră, Pedologie și stațiuni forestiere, Dendrologie, Pădurea, arboretul și mediul înconjurător, Regenerarea pădurii, Cultura pădurilor, Împăduriri, Ameliorarea terenurilor degradate, Silvotehnica, Amenajarea pădurilor, Dendrometrie, Topografie forestieră, Exploatarea pădurilor, Mecanizarea lucrărilor silvice, Protecția pădurilor, Economia vânatului și vânătoarea, Salmonicultura, Primul ajutor în caz de accidente la activitățile din pădure.

Pentru comandă puteți să-l contactați pe dl. dr. ing. Ioan Iancu

Telefon fix: 0213410614

Telefon mobil: 0724826164

E-mail: hansuvio@yahoo.com

Alte cărți publicate sub coordonarea lui Ioan Iancu:

·         Mica enciclopedie a pădurii, Tipografia FED, București, 1996, 463 p.

***

Valeriu-Norocel Nicolescu, profesor doctor la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, retipărește o carte aparte pentru literatura silvică de la noi, lansând peste pădurile din Carpați, la deschidere, prin vocea lui Arthur Noël, următorul mesaj profetic : "... nu cel ce seamănă ghinda va tăia stejarul și nu cei ce distrug pădurile le-au sădit."

·         Silvicultură - I. Biologia pădurii (ediție revăzută), Editura Aldus, Brașov, 2011, 193 p., f. p. 

Cuprins: Considerații generale, Produsele și serviciile oferite de pădure. Zonarea funcțională a pădurilor, Pădurea, ecosistem forestier (comunitate de viață, biogeocenoză), Etajele de viață din pădure și raporturile dintre ele, Zoocenoza forestieră, Procesele ecosistemice în viața arboretelor și a pădurii, Anexa 1. Mic dicționar de termeni silvici, Anexa 2. Denumirile principalelor specii de arbori forestieri

***

Claudiu IUȘAN, coordonator științific, publică în foarte bune condiții grafice un inventar de 6516 de specii ce reprezintă biodiversitatea Munților Rodnei, cunoscută până la această dată într-un masiv muntos dintre cele mai cercetate din țară. Astfel, conform acestui studiu se cunosc în această locație 390 ciuperci micromicete, 172 ciuperci macromicete, 274 licheni, 415 specii de mușchi (briofite), 1585 cormofite, grupate pe familii și genuri, lista asociațiilor vegetale, 40 de specii de enchitreide, 27 lumbricide, 75 nematode, 115 colembole, 43 diplopode, 49 chilopode, 30 amoebe, 201 acarieni, 115 aranee, 245 diptere, 49 efemeroptere, 164 specii de heteroptere (ploșnițe), 62 himenoptere, 115 homoptere, 9 izopode, 1035 coleoptere, 642 lepidoptere (fluturi), 52 ortoptere (cosași, lăcuste), 40 odonate (libelule), 31 opilionide, 55 plecoptere, 22 psocoptere, 34 trichoptere, 78 moluște, 39 crustacee, 49 rotiferi, 28 specii de pești, 15 amfibieni, 10 reptile, 157 specii de păsări, 54 specii de mamifere. La păsări apar în enumeratio și specii de baltă precum stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax), stârcul-roșu (Ardea purpurea), buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris), lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus), corcodelul-mic (Tachybaptus ruficollis), rața-cu-cap-cafeniu (Aythya ferina), cocorul (Grus grus), pescărușul-râzător (Larus ridibundus), pescărușul-argintiu (Larus cachinnanans). Nu-i menționat însă cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmeus) care de la Năsăud poate fi observat urcând uneori pe Someș în sus, în formații de câte 3-6 exemplare, prundărașul-de-munte (Eudromias morinellus), amintit pentru zona noastră de Enciclopedia zoocinegetică a lui M. și G. C. Georgescu. Sunt semnalate în schimb presura-de-tundră (Calcarius lapponicus) și rarul fluturaș-de-stâncă (Tichodroma muraria). Zăganul sau cealhăul (Gypaetus barbatus), vulturul-bărbos al bunicilor noștri, rămâne o amintire nostalgică, de manual școlar, precum zimbrul (Bison bonasus) care cobora odinioară de pe plaiurile munților din jur spre a se adăpa în apele curate ale râului Someș. De asemenea, spre surprinderea noastră lipsesc invadatorii prezenți în colonii compacte la Valea Vinului precum troscotul-japonez (Reynoutria japonica sau Polygonum japonicum) și sânzâiana-de-grădină (Solidago canadensis), observată recent și pe Valea Someșului, în bazinul superior.

·      Monografia Parcului Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei), Editura TODESCO - SC Trimpress SRL, Cluj-Napoca, 2011, 335 p., f. p.

Cuprins: Managementul Parcului Național Munții Rodnei, Descrierea generală a Parcului Național Munții Rodnei, Mediul abiotic și biotic (Cercetări geologice și geografice, Flora și vegetația, Fauna Munților Rodnei), Consepectul general al biodiversității din Parcul Național Munții Rodnei, Bibliografia. 

Alte cărți publicate de Claudiu IUȘAN

 

·      Inventarierea participativă a biodiversității forestiere din Parcul Național Munții Rodnei, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2011, 154 p., f. p.

 

în colaborare cu Romina VAIDA :

 

·      Ghidul produselor accesorii ale pădurii din Parcul Național Munții Rodnei, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2011, 164 p., f. p.

  

în colaborare cu Alina SZABO:

 

·    Ghidul speciilor comune din Parcul Național Munții Rodnei / Field Guide to Common Species from the Rodna Mountains National Park, Editura Karuna, Bistrița, 2009, 292 p., f. p, ediție bilingvă în format de buzunar.

 

***

Primăria Rodna, județul Bistrița-Năsăud, sub îndrumarea profesorului Liviu Păiuș a tipărit în anul 2005 prin facsimilare după edițiile princeps, în tiraj redus, 3 lucrări din opera lui Florian Porcius, botanist și membru al Academiei Române, plus un ierbar năsăudean din anii 1885-1886, toate enumerate mai jos:

·         Flor’a phanerogama din fostulu districtu alu Naseudului, Sibiiu, 1881, 220 p., f. p.

·         Flora din fostulŭ districtŭ românescŭ alŭ Năsĕudului în Transilvania, Bucuresci, 1886, 142 p., f. p.

·    Diagnosele plantelorŭ fanerogame și criptogame vasculare cari crescŭ spontaneŭ în Transilvania, Bucuresci, 1893, 360 p., f. p.

·         Ierbar năsăudean, Cluj Napoca, 2005, 195 sp., f. p.

 ***

Casian Balabașciuc, silvicultor bucovinean, pune pe mesele noastre două noi volume de povestiri pădurărești:

·         Pădure, pălărie verde !, Editura Cibela, Moldovița, 2010, 180 p., 13 RON

Cuprins: Cântecul negru, Cititorul de urme, Ciungul, Control de fond, Cornițele, Cumpăna, Domnu' inspector, Frica, Hans Meller, Minciună, Norocul începătorului, Pietre la stomac, Porcul, Rămășagul, Relaxare, Sâmbătă dimineața, Scăldătoarea, Spovedania, Spre asfințit, Toamnă în munți, Să crape capra, Un caz rarisim, Un destin, Ursoaica, Vulpile șefului, Frigăruia, La datorie, Lumină tristă, neagră pană

 

·         Tainele din Smidovatic, Editura Cibela, Moldovița, 2009, 240 p., 14 RON

Cuprins: Cuvânt despre Smidovatic, Bordeiul de pândă, Strunga lupului, Izvorul sihastrului, Crucea haiducului, Comoara hangiței, Norocul casei, Broasca, Ape tulburi, Noapte de pomină, Poiana Calului, Ursoaica, Nefirescul Haiduc, Fluierița, Sfeștania, Vedenia, Drâmba, Zbor de îngeri, Medalia, Pândă de noapte

Pentru comenzi sunați la telefonul: 0230336282

Alte cărți publicate:

·         Stranii povestiri huțule, Editura Cibela, Moldovița, 2006, 236 p., 14 RON, stoc limitat  

Cuprins: Prefață, Sub Zigreva, Căpăstrul, Viață de argint, tăcere de aur, Cântecul sihlei, Blesteme, Legea, Solomonca, Beciul din Piscu, Un păcat de moarte, Motanul, În capătul poienii, Feduca, Priveghiul, Vaca de lemn, Comoara, Ochelarii, Huțulca 

Pentru comenzi "Cartea prin poștă" sunați la telefonul 0726708425  

·         Slujbași la Împăratul, Editura Sponte SUA, Gura Humorului, 1996, 156 p., stoc epuizat

Cuprins: Cuvânt înainte, Cum ajungi să fii lunatic, Ornamente de Crăciun, - Ralf, Rolf, Rifi -, Fiara, Performerul, Pe-un picior de plai, Chipul iadului, Braconierul, Pagubă în ciuperci, La mistreți, Vâltoarea, Pe culmea Chicerei, Șlujbași la Împăratul

 

*** 

G. Murolo, P. Maffeis et al.Elemente de ecologie, Institutul de Învățământ Superior „V. Dandolo”, Bargnano di Corzano – Brescia, traducere Maria Vranceanu, an neprecizat

 

Din cuprins: Circuitul principalelor elemente din natură, Niveluri de organizare ale biosferei, Interacțiunea dintre organism și mediul înconjurător (Ecosisteme, Habitat, Nișe, Biomi), Fotosinteza, Strategii de pradă și mecanisme de apărare, Lanțuri și rețele trofice (Randamentul piramidelor trofice, Succesiunea ecologică), Populațiile și variațiile acestora, Solul, caracteristicile acestuia și căi de poluare (Structura solului, Riscuri de degradare a calității solului), Poluarea apelor, Poluarea aerului, Deșeurile și transformările acestora, Itemi de verificare, Întrebări de autoevaluare, Glosar de termeni ecologici...

Prefața, semnată de Piero Maffeis – Director școlar, este scrisă ori tradusă lamentabil, fără diacritice și fără ca normele ortografice și de punctuație elementare să fie respectate. Pe copertă Ministerul Învățământului apare sub forma «Ministrul de învățământ», onorabilul buhai-de-baltă – Botaurus stellaristarabuso în limba italiană, dat ca exemplu de mimetism la pagina 54,  devine în text «pasarea trestiile palustre», deși jos în poză ni se prezintă mai curând un tarabusino – stârc-pitic – Ixobrychus minutus.

Lucrarea este tipărită în condiții grafice bune, fiind grupată în 5 module, ultimul intitulându-se Agricultura biologică.

 

***

 

Mihai Gherghel ne propune un pachet de 4 lucrări de specialitate din domeniul silviculturii, după cum urmează:

 

·         Dăunători ai pădurilor. Biologie și combatere - Editura NICO, Târgu Mureș, 2010. Conține 190 de pagini cu 140 de planșe color. Preț 50 lei

 

·       Boli ale plantelor lemnoase forestiere - Editura NICO , Târgu Mureș, 2010. Conține 140 de pagini cu 40 planșe color. Preț 30 lei

 

·         Organizare și legislație silvică - Editura NICO, Târgu Mureș, 2010. Conține 330 de pagini. Preț 40 lei

 

·   Teste de evaluare a competențelor profesionale din domeniul silviculturii, Editura NICO - Târgu Mureș, 2010. Conține 445 pagini cu 560 planșe color. Preț 80 lei

 

Cei interesați pot face comanda prin fax, la numărul 0265536240. Pentru alte informații sunați la telefonul 0265536253

 

***

 

Nicolae Romulus Dărămuș strânge între coperțile unei cărți eco-fabule publicate în Cotidianul, Academia Cațavencu și Vânătorul român, însoțite pe alocuri de o grafică personală. Este o lucrare de atitudine. Există profesori plătiți să facă educație pro natura prin școli ce o parcurg cu creionul în mână spre a-și lua notițe. 

 

·       Dregătoria cârtițelor - Editura ECO-LOGIC, Gura Humorului, 2005. Conține 540 de pagini cu desene originale în alb   negru

 

Pentru comenzi "Cartea prin poștă": tel. 0230232178, fax. 0230233806

 

Alte cărți publicate:

 

·         Tăul negru - Editura Sponte, SUA, Câmpulung Moldovenesc, 1993, 208 p.

·         L'Ours de Baisesco - Editions EDIS, Luxemburg, 1999

·         Ursul, distinsa fiară - Editura Allfa, București, 2003, 39 p.

 
30 iulie 2021